Obsah

Vybavení a sbírky

Význam a hodnota českokrumlovského zámeckého divadla není zdaleka jen v jedinečně dochované budově, ale také v rozsáhlých sbírkách, které jsou zde uloženy. Také tím se zámecké divadlo liší od dalších takzvaně historických, ve skutečnosti ale téměř vždy kontinuálně modernizovaných divadel, ve kterých se většinou žádné původní vybavení zachovalo.

Depozitární hala s originály dekorací v patře tzv. Renesančního domu. Foto Pavel Slavko

Zatímco výzdoba a vybavení hlediště je ještě na pomezí samotné budovy a sbírek, většina dalšího vybavení je už spjatá s jevištěm a děním na něm. Soubory dekorací a kostýmů, všechny části jevištní mašinérie, osvětlovací technika i rekvizity představují unikátní památky i samy o sobě; ještě zajímavější a cennější jsou ale tím, že se vše zachovalo v původním prostředí a v kontextu všeho dalšího vybavení. Ze vzájemných vztahů jednotlivých předmětů v rámci celku je možné vyčíst mnohem víc informací než z každé jedné věci samotné. Veškeré informace, uložené v cenném historickém materiálu, je pak možné zhmotnit a oživit při výjimečných představeních v divadle.

 

Další informace:

Výzdoba a vybavení hlediště

Jeviště a jevištní technika

Dekorace

Osvětlení

Kostýmy a rekvizity

Archiválie a knižní fondy

Muzeum v Renesančním domě