Obsah

Představení v zámeckém divadle

Zámecké divadlo je provozováno jako muzeum, jako součást prohlídkových tras rozsáhlého hradozámeckého areálu ve správě Národního památkového ústavu. V turistické sezóně je tedy možné navštívit prohlídku s průvodcem. Jen několikrát za rok se v atraktivním prostředí citlivém na výkyvy teplot a vlhkosti také hraje. Od roku 2000 se zde konají téměř výhradně experimentální produkce zaměřené na výzkum a historicky poučenou interpretaci oper a baletů 18. století.

Mezi lety 1958 a 1966 hrály v zámeckém divadle během letních festivalů soubory Jihočeského divadla (soupis představení JDF). Po uzavření divadla v roce 1966 se dlouho předpokládalo, že po obnově divadla se do něj vrátí přinejmenším festivalový provoz, a nějakou dobu se uvažovalo dokonce o provozním oddělení divadla od zámku. Teprve během poslední fáze obnovy bylo rozhodnuto o tom, že jakékoli využití divadla včetně běžných prohlídek bude muset být kvůli složité vlhkostní situaci v divadle a kvůli možnému poškození povrchů velmi limitované. Během restaurování jeviště a prvních studijních produkcí se začal hledat vhodný provozní model. (Ostatně divadlo nebylo pro větší počet představení používáno nikdy v historii; výrazně omezený byl už počet povolení k produkci kočovných společností v 19. století.)

A. Vivaldi, Agrippo (2008, Hofmusici, d. O. Macek). Foto Libor Sváček

Běžný divadelní provoz není v historickém prostředí možný také kvůli bezpečnostním a protipožárním předpisům, které by si – stejně jako to hrozilo na konci 19. století – vynutily velké množství úprav, jako dostatečně dimenzované bezpečnostní východy včetně jejich osvětlení nebo protipožární úpravy materiálů, neslučitelných s památkovou ochranou. Přestože stále zaznívají i opačné názory, dochované divadlo z 18. století je jistě cennější jako muzejní exponát – zde navíc využívaný alespoň pro experimentální divadelní představení – než jako pouhá atraktivní kulisa pro moderní produkce. Z úředního hlediska je zámecké divadlo stále muzejní expozicí a veškeré produkce v něm jsou proto oficiálně jen zkušebním nebo studijním využitím historického prostředí.

 

Další informace:

Experimentální produkce v divadle

Soupis představení JDF 1958–1966

Soupis představení od 2000