Obsah

Zámecké divadlo v Českém Krumlově

Nenápadný dům, oddělený a zároveň spojený s hlavní budovou krumlovského zámku monumentálním Plášťovým mostem, skrývá jednu z nejvzácnějších památek svého druhu v Evropě – jedinečné zámecké divadlo ze 60. let 18. století, zachované dodnes včetně veškerého vnitřního vybavení.

Divadelní budovy, které stále slouží svému účelu, musí reagovat na měnící se potřeby divadelního provozu na jevišti a bezpečnosti a pohodlí diváků v hledišti. Většina budov, kterým říkáme historická divadla, tak ve skutečnosti prošla modernizacemi, které jejich historický charakter nenávratně zničily. Divadel, která modernizaci nebo úplnému zničení unikla, je velmi málo a jsou velmi vzácná, o to víc, pokud se v nich zachovalo i bohaté původní vybavení. Téměř vždy to jsou malá soukromá divadla, která po nějaké době přestala být používána.

Jedno z vůbec nejstarších divadel tohoto druhu se zachovalo právě na zámku v Českém Krumlově. Jeho stáří, stupeň jeho zachování, množství s divadlem souvisejících předmětů i to, jakým způsobem je dnes provozováno, z něj činí opravdu výjimečné místo – slovy Petra Peřiny, emeritního předsedy Nadace, „perlu v koruně divadelního dědictví této planety.“  Rozsahem zachování a stářím je srovnatelné jedině se soukromým divadlem švédských králů v Drottningholmu (1766), které se, včetně původní jevištní mašinérie, používá při letních festivalových produkcích.

Zámecké divadlo v Českém Krumlově. Pohled z postranní galerie na jeviště se spuštěnou oponou. Foto Pavel Slavko

V tomto oddíle jsme se snažili shromáždit základní údaje o divadle, jeho historii a vybavení a také o tom, jakým způsobem se o divadlo dnes pečuje a jak je využíváno. Současná prezentace krumlovského zámku na oficiálních stránkách Národního památkového ústavu zveřejnění takového množství informací neumožňuje. Podobně strukturované informace jsou k nalezení jen na starší verzi nadačních stránek v rámci českokrumlovského Oficiálního informačního systému (OIS); Nadace byla v 90. letech 20. století mimo jiné jedním z partnerů a organizátorů stránek. Rozsáhlá encyklopedie informací o celém zámeckém areálu i o divadle je dodnes dostupná, ale neaktualizovaná a tak obsahem i např. kvalitou fotografií odpovídá době svého vzniku.

Za více než dvě desetiletí ovšem znalosti o divadle i jeho dokumentace – i díky aktivitám Nadace barokního divadla – v mnoha ohledech pokročily. Zájemce o celkový přehled o divadle je odkázán především na jednoduchou informační brožuru nebo na hledání v dílčích odborných článcích. Reprezentativní monografie o divadle, která je velmi potřebná, se zatím připravuje.

 

Další informace:

Historie zámeckého divadla

Vybavení a sbírky

Prohlídky divadla

Představení v divadle

 

Zámecké divadlo na jiných stránkách:

– základní informace o divadle na domovské stránce zámku Český Krumlov

– oficiální stránka Národního památkového ústavu obsahuje pouze informace o organizaci prohlídek divadla

starší encyklopedie zámku a města na www.ckrumlov.cz

– množství informací o osobách spjatých s krumlovským divadlem přináší i Česká divadelní encyklopedie: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století

 

Většina dalších stručných informací o divadle (Wikipedie apod.) nebývá příliš přesná a recykluje řadu dílčích omylů, kterým jsme se zde pokusili – snad alespoň částečně s úspěchem – vyhnout.